Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla země - vodazemě - voda

Tepelná čerpadla země - voda - plošný kolektor
Tepelné čerpadlo země/voda je nejvýhodnější systém získávání tepla pro vytápění a ohřevu TV vzhledem k venkovním podmínkám a účinnosti. Nutností jsou zemní práce spojené s kopáním zemního kolektoru do hloubky 120 -150 cm pod povrch zahrady v ploše 200 - 500 m2. Primární kolektor je naplněn nemrznoucí směsí. Velice dobrá účinnost, delší životnost v porovnáním vzduch - voda, celé topné období pracuje se vstupní teplotou nad 0°C.


Tepelná čerpadla země - voda - vrt.
V případě nedostatečné volné plochy pro zemní kolektror se provádějí geotermální vrty hluboké 80-150 m dle požadovaného výkonu tepelného čerpadla. Výhodou vrtu je možnost pasivního chlazení v létě, nevýhodou nutnost povolení a vyšší náklady v porovnání s horizontálním kolektorem.

Tepelné čerpadlo s přímým odběrem tepla
jedná se v podsatě o tepelné čerpadlo země-voda kde místo zemního kolektoru s plastovými trubkami s nemrznoucí směsí, oběhového čerpadla primárního okruhu a výměníku chladivo x solanka je instalován zemní kolektor s měděnými trubkami. V nich proudí chladivo poháněné kompresorem, díky nižší teplotě chladiva je jímání tepla ze země efektivnější. I požadavky na celkovou plochu pro meděný kolektor jsou nižší, hloubka kolem uložení je 100cm. Je nutné pískové lože pro dostatečnou ochranu zemního kolektoru, velice problematická jakákoliv oprava na kolektoru při úniku chladiva.

Tepelná čerpadla voda - vodavoda - voda

Tepelná čerpadla voda - voda
Zdrojem tepla je povrchová nebo podzemní voda. Tento systém dosahuje nejvyšších topných faktorů díky vstupní teplotě vody lolem +10°C. Pro instalaci je málo vhodných míst, v důsledku požadavku na konstatní minimální přítok 1,5 m3 za hodinu. Nutnost dlouhodobé čerpací zkoušky pro zjištění vydatnosti pramene a chemického rozboru vodu s přřísnými požadavky.

Tepelná čerpadla vzduch - vodavzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch - voda
Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá teplo okolnímu vzduchu. Jedná se o nejrychlejší a nejjednodušší instalaci bez zemních prací s nižšími celkovými náklady na instalaci. Instaluje se buď jedna kompaktní jednotka venku nebo celá uvnitř domu, v tomto případě přívod a odvod vzduchu je zajištěn vzduchovody přes obvodovou zeď, je možné využít i odpadního vzduchu z domu.
V případě dělené jednotky venkovní část odebírá teplo okolnímu vzduchu a s vnitřní jednotkou je propojená potrubím s chladivem. Vnitřní jednotka o velikosti plynového kotle nebo pračky zajišťuje vytápění a celoroční ohřev TV.Nevýhodou je určitá míra hluku od ventilátoru TČ, nižší účinnost v porovnání s geotermálními čerpadly v závislosti na venkovní teplotě a s tím spojené častější spínání bivalentního zdroje - většinou elektrokotle. Kratší životnost kompresoru - pracuje většinou od -15 do + 25°C, nutnost odmrazování výparníku.

Tepelná čerpadla vzduch - vzduchvzduch - vzduch

Tepelná čerpadla vzduch - vzduch
jako systém vzduch-voda odebíra teplo z venkovního vzduchu, ale získané teplo předává přímo vnitřnímu vzduchu v domě. Na 1 venkovní jednotku lze napojit až 5 vnitřních jednotek pro každou místnost se samostatným ovládáním. Regulovatelný výkon 10-100%. Použitelnost od -10 do + 35°C. Ideální jako náhrada přímotopů bez nutnosti instalace teplovodních radiátorů, při silných mrazech klesá účinnost, v létě možnost chlazení. Jednoduchá instalace s nízkými náklady.