Kotlíková dotace

Celorepublikové poskytování dotací na výměnu kotlů na uhlí s ručním přikládáním. Kotlíková dotace probíhá v rámci Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.

Rozhodné datum pro poskytnutí dotace je 15. 07. 2015 (lze tedy získat dotaci na již instalované zdroje).

Výše podpory na tepelné čerpadlo je až 80%, maximum je 120 000 Kč, (127 500 Kč včetně bonusu ve zvýhodněných oblastech).