Začínáme s výběrem čerpadla

Než se pustíte do výběru tepelného čerpadla, je dobré seznámit se s několika základními pojmy, které jsou pro pochopení celé problematiky zásadní.

Topný faktor

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost tepelného čerpadla". Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

Označení typu tepelného čerpadla

První slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Označení země/voda tedy znamená odběr tepla ze země a ohřev vody v topném systému. Některá čerpadla země/voda mohou být označovány i jako voda/voda.

Ekvitermní regulace

Regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému. U tepelných čerpadel je ekvitermní regulace důležitější než u jiných zdrojů tepla, protože čím je nižší teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla levnější.

Normy pro tepelná čerpadla

Parametry tepelných čerpadel jsou dnes udávány podle dvou norem. Staré EN 255 a nové EN14 511. Podle staré normy se počítalo s rozdílem teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému 10 °C, podle nové jeto 5°C. Z toho důvodu je podle staré normy nižší teplota na zpátečce z topného systému a čerpadlo měřené podle staré normy má vyšší výkon i topný faktor. Rozdíl teplot 10 °C, podle nové je to 5°C. Z toho důvodu je podle staré normy nižší teplota na zpátečce z topného systému a čerpadlo měřené podle staré normy má vyšší výkon i topný faktor. Rozdíl teplot 10 °C, ale více odpovídá reálnému provozu, takže se občas můžete setkat s parametrem 0/35-25 (EN 14 511). To znamená, že čerpadlo bylo sice měřeno podle nové normy, ale rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou do topného systému je 10 °C jako u staré normy.