Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako chladnička. Ta odebírá teplo uloženým potravinám a tímto teplem přes výparník v zadní části topí. Obráceně, a s mnohem větším výkonem pracuje tepelné čerpadlo. Odebírá teplo vzduchu, vodě nebo přes nemrznoucí kapalinu v zahrabaných trubkách v zemi a přečerpává na teplotu, kterou můžeme vytápět dům, bazén nebo ohřívat TV

První děj - Vypařování: Od vzduchu, vody nebo země odebírá teplo chladivo kolující v tepelném čerpadle a tím se odpařuje (mění skupenství na plynné).

Druhý děj - Komprese: Kompresor tepelného čerpadla prudce stlačí o několik stupňů ohřáté plynné chladivo, a díky fyzikálnímu principu komprese, kdy při vyšším tlaku stoupá teplota, jako teplotní výtah "vynese" ono nízkopotenciální teplo na vyšští teplotní hladinu cca. 80°C.

Třetí děj - Kondenzace: Takto zahřáté chladivo pomocí druhého výměníku předá teplo vodě v radiátorech, ochladí se a zkondenzuje. Radiátory toto teplo vyzáří do místnosti. Ochlazená voda v topném okruhu pak putuje nazpět k druhému výměníku pro další ohřátí.

Čtvrtý děj - Expanze: Průchodme přes expanzní ventil putuje chladivo nazpátek k prvnímu výměníku, kde se opět ohřeje.

TENTO KOLOBĚH SE NEUSTÁLE OPAKUJE.